Vertebroplasti

Vertebroplasti omurganın kompresyon kırıkları ya da kanser metastazlarına bağlı omurga gövdesindeki yükseklik azalmalarının olduğu durumlarda omurga gövdesi içerisine polimetilakrilat(kemik çimentosu) enjeksiyonudur. Vertebraplasti omurga içi kemiğin kuvvetlendirilmesine yönelik bir işlemdir.

Vertebranın hemanjiomları bazı durumlarda çok büyük olabilir. Vertebroplasti hem kemiğin kuvvetlendirilmesi hemde anjiomanın doğrudan embolizasyonu amacıyla kullanılabilir.

TEKNİK:

Hastaya uygulama öncesi sedasyon uygulanır. Uygulama öncesinde profilaktik olarak antibiyotik verilir. Hasta yüz üstü pozisyonda skopi masasına yatırılır. Omurga kırığının yerine göre sırt veya bel bölgesinde girişimin yapılacağı yer steril olarak silinip örtülür. Skopi kontrolü ile müdahalenin yapılacağı bölge görüntülenir. Girişim noktası saptandıktan sonra giriş noktasına lokal anestezik uygulanır. Bu noktadan küçük bir kesi yapılarak vertebroplasti iğnesi kemikle temas edene kadar ilerletilir ve iğne döndürülerek korteksin içine girilir. İğne yerleştirildikten sonra sıra sement barium sulfat ile karıştırılarak hazırlanır ve radyoopak hale gelmesi sağlanır. Sıvı diş macunu kıvamına geldikten sonra skopi kontrolü ile sement verilir.

HASTA SEÇİMİ:

1- Osteoporoza bağlı kompresyon fraktürleri

2- Kanser metastazına bağlı omurga kırıkları

3- Omurga anjioması

HAZIRLIK:

Girişim öncesi herhangi bir enfeksiyon olmamalı

Aspirin, coumadin, plavix gibi kan sulandırıcılar uygun süre öncesinde kesilmelidir

Girişimden önce 4-6 saatlik açlık sağlanmalıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın