VERTEBRA TÜMÖR ABLAZYON

Kanser metastazlarına bağlı omurga gövdesindeki yüksekliğin azaldığı ve kırık riski taşıyan durumlarda omurga gövdesi içerisinde tümör dokusu içine özel radyofrekans elektrodu ile girilir, 80-90 derece ısıda tümör dokusu tahrip edilir. Tahrip olan tümör dokusundan boşalan alana polimetilakrilat(kemik çimentosu) enjeksiyonu yapılırak kemik gövdesi güçlendirilir.

Yapılan çalışmalarda tümör hücrelerinde %90 dan fazla nekroz yaptığı, nüks görülme olasılığını ortadan kaldırdığı bildirilmiştir.

TEKNİK:

Hastaya uygulama öncesi sedasyon uygulanır. Uygulama öncesinde profilaktik olarak antibiyotik verilir. Hasta yüz üstü pozisyonda skopi masasına yatırılır. Omurga kırığının yerine göre sırt veya bel bölgesinde girişimin yapılacağı yer steril olarak silinip örtülür. Skopi kontrolü ile müdahalenin yapılacağı bölge görüntülenir. Girişim noktası saptandıktan sonra giriş noktasına lokal anestezik uygulanır. Bu noktadan küçük bir kesi yapılarak vertebroplasti iğnesi kemikle temas edene kadar ilerletilir ve iğne döndürülerek korteksin içine girilir. İğne yerleştirildikten içinden RF elektrodu kemik içine yerleştirilir, 80-90 derecede termal ablazyon işlemi uygulanır. Ardından vertebroplasti iğnesi içinden sement barium sulfat ile karıştırılarak hazırlanır ve radyoopak hale gelmesi sağlanır. Sıvı diş macunu kıvamına geldikten sonra skopi kontrolü ile sement verilir.

HASTA SEÇİMİ:

1- Kanser metastazlarına bağlı kompresyon fraktürleri

2- Omurga anjioması

HAZIRLIK:

Girişim öncesi herhangi bir enfeksiyon olmamalı

Aspirin, coumadin, plavix gibi kan sulandırıcılar uygun süre öncesinde kesilmelidir

Girişimden önce 4-6 saatlik açlık sağlanmalıdır.