EPİDURAL PORT KATETER

Vücutta yaygın olarak bulunan ağrı reseptörleri, ağrılı uyaranları sinir lifleri aracılığıyla omuriliğe iletir. Bu uyaran, omurilikten daha üst merkezlere doğru taşınarak beynin ağrı merkezlerine kadar iletilir ve ağrı hissi ortaya çıkar. Epidural bölgeye uygulanacak ağrı kesici ilaçlar bu ağrı iletimini omurilik düzeyinde kesintiye uğrattığından ağrının ortaya çıkışı engellenir. Bu yöntem akut ve kronik ağrının kontrolünde sıklıkla kullanılmaktadır. Epidural aralık adı verilen alan, kafa tabanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan ve omuriliği saran zar yapının üstünde kalan boşluktur. Bu boşluğun içinde yağ dokusu ve kan damarları bulunur. Tüm omurilik yapısının etrafını saran ve koruyan kemik yapıya vertebra adı verilir. Omurga kemikleri arkada bir kemer gibi birleşerek boyun, sırt ve bel bölgesinde spinöz çıkıntılar adı verilen dikensi çıkıntılar oluştururlar.

Teknik:

Hasta yan pozisyonda yatırılır. Ağrının yerine göre sırt veya bel bölgesinde girişimin yapılacağı yer steril olarak silinip örtülür. Skopi kontrolü ile müdahalenin yapılacağı bölge görüntülenir. Girişimin yapılacağı seviyedeki spinal çıkıntılar belirlenir ve iki çıkıntı arasından uygun iğne ile girilir. Tekniğe uygun olarak epidural alana girildiğinde skopi ile yerin uygunluğu kontrol edilir. Ucu epidural aralıkta olan iğnenin içinden kateter geçirilerek bu alana yerleştirilir ve iğne çıkartılıp kateter epidural alanda bırakılır. Cilt altından bir tünel açılarak kateterin diğer ucu bu tünel vasıtasıyla ön koltuk altı çizgisine kadar cilt altından ilerletilir. Bu bölgede ciltte 3-4 cm’lik kesi yapılır, port sistemi buraya yerleştirilir ve port sistemi kateterin ucuna takılır ve cilt tekrar dikilerek işlem sonlandırılır.

Hasta seçimi:

Özellikle omurga kemiklerine ya da farklı organlara yayılmış olan kanser hastalarında ağrı kontrolünde son derece başarılı bir yöntemdir