SPİNAL KORD STİMÜLASYONU(SKS) – AĞRI PİLİ

Spinal kord stimülasyonu; omuriliğe düşük voltajlı elektrik akımı vererek ağrının baskılanmaya çalışılmasıdır. Bu amaçla epidural bölgeye yerleştirilen bir elektrot, dışarıdan verilen ya da cilt altına yerleştirilen bir kaynaktan verilen elektrik akımıyla uyarılır. Kronik ağrılı hastalarda konservatif yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda etkin bir tedavi olarak karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra hastaların yeniden operasyonuna karşı önemli bir seçenektir. Kronik ağrı tedavisinde uygulanan ağrı iletiminin fiziksel olarak kesildiği tekniklere göre geri dönüşümlü olması ile üstünlük taşır.

Uygulaması:

Skopi kontrolünde yapılır. Yüzüstü pozisyonda veya yan yatar pozisyonda yatırılan hasta steril(mikropsuz) koşullarda girişim için hazırlanır. İğne ile uygun yerden uygun açıyla girilir ve skopi ile izlenerek ilerletilen kateter omurga kanalına yerleştirilir. Bu sırada değişik stimulasyon modları ile uyaran verilerek, iğnelenme hissinin, hastanın ağrılı alanını en uygun kapsadığı yerleşimde elektrot tespit edilir. Böyle yerleştirilen geçici elektrot ile hasta 1- 3 hafta izlenir ve alınan yanıt tatminkar olursa aynı teknikle kalıcı sistem yerleştirilir.

Hasta seçimi:

Yöntemin başarısı için hasta seçimi çok önemlidir. Ağrı şikayetleri çok sık ve şiddetli olmalı, diğer tedavi yöntemlerinden yeterli yanıt alınmamış olmalıdır. SKS uygulanması düşünülen hastalar psikiyatrik açıdan kontrol edilmeli ve majör psikiyatrik sorunlarının veya ilaç bağımlılıklarının olmadığı ortaya konmalıdır. TENS uygulanan ve olumlu yanıt alınan hastalarda SKS uygulamasından da iyi sonuç alınabilir.

Spinal kord lezyonu, fantom ağrısı, periferik nöropati ve periferik vasküler hastalık, lumbar radikülopati, başarısız bel cerrahisi sendromu SKS uygulamasının özgün endikasyonlarıdır. Son yıllarda dorsal kord stimülasyonu angina pektoris (kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı) tedavisinde de kullanılmaktadır.

Ayrıca periferik sinir stimulasyonunun periferik sinir nöropatilerinde ve oksipital sinir nevraljisinde kullanımı da önerilmektedir. En yeni endikasyonlardan biri dışkı ve idrar kaçırma olgularıdır. Bunun yanı sıra pelvik ağrı, intertisyel sistit ağrılarında sakral stimülasyon uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır.

Hazırlık aşaması:

Girişim öncesi herhangi bir enfeksiyon olmamalıdır

Aspirin, coumadine, plavix gibi uzun etkili kan sulandırıcı ilaç alınmamalı, kullanılıyorsa uygun süre önce kesilmelidir.

Girişim öncesi en az 4-6 saatlik açlık sağlanmalıdır. Ancak kalp, şeker, tansiyon ilaçları Dr önerisine göre kullanılmaya devam edilmelidir.

Girişim yapılacak cilt bölgesinde enfeksiyon ya da cilt hasarı bulunmamalıdır

 

Test uygulaması (Birinci safha) sonrası hastalar 1-3 hafta süreyle izlenir. Hastaların psikolojik değerlendirmeleri genel sağlık durumları ve mevcut şikayetlerdeki değişiklikler takip edilir ve gerekiyorsa kalıcı sistem takılır.

SONUÇLARI:

Birçok araştırmacıya göre başarılı sonuç oranı % 48-75 arasında değişmektedir. Yöntemin uzun süreli takibine ait, iskemik ağrıda %80-90, nöropatik ağrı da ise ortalama olarak % 50 başarılı sonuçlar alınmıştır.