Yazılar

Ozon Tedavisi

/
Ozon gazı tıbbi amaçlarla O2/O3 karışımı olarak yıllardır…