Başarısız Bel  Cerrahisi Hastalığı

Başarısız bel  cerrahisi hastalığı, bel fıtığı ya da spinal dar kanal nedeniyle ameliyat edilen, ancak ameliyattan sonra şikayetlerinde düzelme olmayan ya da yeni ağrı şikayetleri ortaya çıkan hastaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Başarısız bel sendromu olarak adlandırılan bu tablonun nedeni ve tedavisi çeşitlilik gösterir. Tablodan ameliyatın başarısız ya da hatalı yapılması değil ameliyata bağlı gelişen bazı değişiklikler sorumludur. Ameliyatın başarısızlığa uğramasının nedenine göre, yapılacak tedavi çok çeşitlidir.

 

basarisiz-bel-cerrahisi

Başarısız bel sendromunun bazı nedenleri şu şekilde sıralanabilir.

 

  • Ameliyat bölgesindeki sinir çevresinde skar dokusu oluşumu gibi cerrahiye bağlı değişiklikler
  • Ameliyat bölgesindeki diskin yeniden fıtıklaşması
  • Bir başka diskin fıtıklaşarak aynı ya da benzer şikayetlere yol açması
  • Psikolojik nedenler

 

Her hasta için, bu sayılan bu nedenlerden hangilerinin rol oynadığı dikkatli bir değerlendirme ile belirlenip, doğru tedavi yaklaşımı geliştirilir.

 

Tedavi:

 

1- İlaç tedavisi: Bu amaçla nonsteroid analjezikler, kas gevşeticiler yararlı olabilir.

2- Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Kas güçlendirici egzersizlerle birlikte ağrıyı azaltmada başarılı olur.

İlaçlar ve fizik tedavi başarılı olmadığında algoloji kliniği tarafından girişimsel tedaviler uygulanmalıdır

 

1- Epidural steroid enjeksiyonları: Ağrılı semptomları azaltma ve ortadan kaldırmada etkili olabilir.

 

2- Epidural adezyolisis: Operasyon yerinde sinir çevresinde oluşmuş olan ve sinire baskı uygulayarak şikayetlere yol açan yapışıklıkların eritilmesi amacıyla özel bir kateter aracılığı ile (RACZ) epidural lizis işlemi uygulanır.

 

3- Epiduroskopi ve adezyolisis: Epidural kanala yerleştirilen bir kamera aracılığı ile yapışıklıkların görülüp, açılmaya çalışılması easına dayanır.

 

4- Radyofrekans: Bir başka tedavi yaklaşımı da etki altında olan sinire radyofrekans termokoagülasyon yöntemiyle akım uygulayarak ağrıyı iletmesinin önlenmesidir.

 

5- Ağrı Pili (spinal kord stimülasyonu): Fizik tedavi ve sayılan girişimsel tedavilere yanıt alınamayan olgularda spinal kord stimülasyonu (ağrı pili) uygulanabilir. Bu hasta grubunda %70-85 oranında başarı ile ağrıyı ortadan kaldırıp yaşam konforunu artırmaktadır.