Girdi yapan admin

Baş Ağrıları

Baş ağrısı yakınması, ağrı ile uğraşan hekimlere başvuran hastaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Baş ağrısı yakınması ile hekime başvuran hastaların % 80’inde baş ağrısı organik bir nedene bağlı değildir ve tanı ancak hastadan alınan bilgiler doğrultusunda konabilir. Baş ağrısı tehlikeli olabilir mi? Baş ağrılarının %95’i migren veya gerilim tipi baş ağrılarıdır. Ancak, bazen baş ağrıları daha büyük […]

Vertebroplasti

Vertebroplasti omurganın kompresyon kırıkları ya da kanser metastazlarına bağlı omurga gövdesindeki yükseklik azalmalarının olduğu durumlarda omurga gövdesi içerisine polimetilakrilat(kemik çimentosu) enjeksiyonudur. Vertebraplasti omurga içi kemiğin kuvvetlendirilmesine yönelik bir işlemdir. Vertebranın hemanjiomları bazı durumlarda çok büyük olabilir. Vertebroplasti hem kemiğin kuvvetlendirilmesi hemde anjiomanın doğrudan embolizasyonu amacıyla kullanılabilir. TEKNİK: Hastaya uygulama öncesi sedasyon uygulanır. Uygulama öncesinde profilaktik […]

Vertebra Tümör Ablazyon

Kanser metastazlarına bağlı omurga gövdesindeki yüksekliğin azaldığı ve kırık riski taşıyan durumlarda omurga gövdesi içerisinde tümör dokusu içine özel radyofrekans elektrodu ile girilir, 80-90 derece ısıda tümör dokusu tahrip edilir. Tahrip olan tümör dokusundan boşalan alana polimetilakrilat(kemik çimentosu) enjeksiyonu yapılırak kemik gövdesi güçlendirilir. Yapılan çalışmalarda tümör hücrelerinde %90 dan fazla nekroz yaptığı, nüks görülme olasılığını […]

Vaskuler Port

Kemoterapi gibi uzun süreli ya da tekrarlayan damar içi ilaç uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş yapay damar yoludur. Bir ucu ana toplar damar içinde, diğer ucu göğüs üst kısmında cilt altına yerleştirilen özel bir hazneye bağlıdır. Özellikle kanser hastalarında tedavi sırasında el ve kollarda bulunan damarlar hızla kullanılamaz hale gelmekte, tetkik için kan alınması ya da […]

Sinir Blokları

Sinir Blokları Gasser gangiyon blokajı Oksipital Sinir Blokajı Servikal epidural steroid enjeksiyonu Lomber transforaminal epidural steroid enjeksiyonu Faset eklem enjeksiyonları Faset Medial dal blokları Sempatik Sinir Blokları Stellat Ganglion Bloğu Lomber Sempatik Blok Splankik Pleksus Bloğu Çölyak Pleksus Bloğu Hipogastrik Pleksus Bloğu Ganglion İmpar Bloğu Provokatif  Diskogram Diskografi Periferik Sinir Blokları

Radyofrekans Termokoagülasyon

Radyofrekans Tedavisi Radyofrekans termokoagülasyon: Yüksek frekanslı radyo dalgaları yardımıyla ısı oluşturularak ağrıyı ileten sinirlerin devre dışı bırakılması yöntemidir. Bu yöntemle ilgili özellikle vurgulanması gereken nokta, iletimi engellenen sinirlerin hareket sinirleri değil ağrıyı ileten duyu sinirleri olduğudur. Dolayısıyla, işlem sonrasında hastada herhangi bir hareket kısıtlanması oluşmaz, sadece ağrı ortadan kalkar. Nevraljiler (trigeminal sinir bloğu), zona ağrıları, […]

PRP Tedavisi

PRP tedavisi nedir ? PRP İngilizce “Platelet Rich Plasma” ifadesinin baş harflerinden türetilmiş olup, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir. PRP tedavisi özellikle son birkaç yılda giderek artan bir şekilde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmış yeni bir yöntemdir. Son dönemlerde özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. PRP nasıl elde edilir ? Hastadan damar yolu ile […]

Ozon Tedavisi

Ozon gazı tıbbi amaçlarla O2/O3 karışımı olarak yıllardır kullanılmaktadır. Tıbbi ozon gazının bazı özellikleri; virus,bakteri, mantar gibi mikro-organizmaları öldürmesi, bağışıklık sistemini aktive etmesi, iyileşmeyi desteklemesi ve güçlendirmesi, tüm hücre koruyucu enzimleri tetiklemesi olarak özetlenebilir. Bu nedenle yara bakımı ve yaşlanma önleyici olarak pek çok alanda kullanımı giderek artmaktadır. Tıbbi ozon gazının ağrı giderici ve antienflamatuar […]

Morfin İnfüzyon Pompası

Aynı zamanda baklofen pompası olarak ta bilinir. Baklofen Nedir? Baklofen kas gevşetici bir ilaç olup Multibl Skleroz (MS), omurilik yaralanmaları ve bazı nörolojik hastalıklarda meydana gelen spastisiteyi azaltmak için kullanılır. Spastisite özellikle hareket ile tetiklenen kasılma ile kendini gösterir. Baklofen nasıl çalışır?Spastitite; omuriliğin uyarıcı ve uyarıyı baskılayıcı mekanizmalarının dengesiz olması ile ortaya çıkmaktadır. Bu dengesizlik […]

L-Dısq – Plazma Laser

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yeni bir yöntemdir. Plazma laser teknolojisi ile çalışır. Aktif olarak yönlendirilebilen prob sayesinde ağrıya neden olan disk bölgesinde etkili bir hacim küçültmesi sağlanır. İşlem sona ermeden basının ortadan kalkması ile hastanın ağrısının kaybolduğu görülebilir